Color Bricks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi nói đến việc có một thời gian vui vẻ, không có gì giống như một tác phẩm kinh điển bất diệt: Arkaniod. Trò chơi trong đó bạn phải phá hủy những con đường bằng gạch màu bằng cách ném một quả bóng thép sẽ nảy khắp nơi. Khi anh ta đến với bạn, hãy cho anh ta một động lực mạnh mẽ để tiếp tục phá hủy và không để nó thoát ra. Các "vật phẩm" mà thành tích của bạn cung cấp sẽ giúp bạn trong món escabechina ngon miệng.