Color Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để điền vào hội đồng quản trị bằng cách tham gia tất cả các khối có sẵn, khác nhau về màu sắc và hình dạng. Khi điền toàn bộ hàng, họ sẽ biến mất. Chương trình kết thúc khi bạn đã điền tất cả hoặc không còn phù hợp với nhiều miếng.