Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi này là để điền vào hội đồng quản trị bằng cách tham gia tất cả các khối có sẵn, khác nhau về màu sắc và hình dạng. Khi điền toàn bộ hàng, họ sẽ biến mất. Chương trình kết thúc khi bạn đã điền tất cả hoặc không còn phù hợp với nhiều miếng.