Color Blocks Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó không phải là về việc nối bằng màu sắc, mà là về việc điền vào các cột. Bạn sẽ phải đặt các đối tượng hình học ở bên phải trên bảng, để cùng nhau chúng chiếm toàn bộ các đường từ trên xuống dưới hoặc từ bên này sang bên kia. Khi bạn nhận được nó, chúng sẽ biến mất với một vụ nổ sáng. Và vì vậy nó nên như vậy, bởi vì nếu không sẽ có một điểm không còn đối tượng phù hợp.