Colonial Kart World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến một trận hải chiến khốc liệt trong đó bạn có để tiêu diệt tàu mặt của đối phương, đưa bạn về phía ông, mục tiêu và bắn súng mạnh mẽ của bạn.