Collestar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với hai máy bay này, được hợp nhất bởi một sợi điện từ, bạn sẽ phải săn số lượng sao tối đa trên bầu trời. Mọi thứ sẽ rất đơn giản nếu thỉnh thoảng không có thiên thạch và tên lửa nào xuất hiện để sẵn sàng tiêu diệt bạn. Cắt chúng trước khi chúng lấy nó và xem cách bộ đếm sao tiếp tục phát triển.