College Diary

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí một ngày đẹp chọn bìa, dán mà bạn thích và khóa móc đẹp hơn. Sau đó, bạn có thể chọn quần áo và kiểu tóc bạn thích đi học.