Coke Flow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai đứa trẻ này sắp chết để cho chai soda có đường uống tốt, nhưng nó trống rỗng. Để có được chất lỏng quý và ngọt đến được bình chứa của nó, bạn phải đặt chính xác tất cả các đường ống để chúng kết nối với nhau một cách hoàn hảo.