Coffee Bar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một nữ hầu bàn trong một quán cà phê và bạn phải phục vụ quán cà phê hay sôcôla khách hàng của bạn khi bạn yêu cầu. Tìm hiểu các công thức nấu ăn trong cuốn sách và mua các thành phần bạn chạy ra ngoài gọi điện thoại.