Clockwork Beetles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bộ sưu tập bọ cánh cứng cơ học, nhưng để chúng hoạt động, bạn phải kiên quyết quấn chúng lại. Thế nào? Sau đó tham gia vào nhóm ba hoặc nhiều hơn các bộ phận cơ khí khác nhau có hình dạng giống hệt nhau được sắp xếp trên bảng này.