Clock In

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối với các biến chứng của chi tiêu hàng ngày tại nơi làm việc, chúng ta phải thêm một thực tế là đồng hồ báo thức của bạn mỗi buổi sáng là một chút phức tạp hơn đêm trước đó, và để thiết lập báo động bạn sẽ phải trở thành một chuyên gia thực sự trong toán học và lý thuyết lượng tử.