Climb Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát robot này có nhiệm vụ là leo lên một tòa nhà bằng cách sử dụng chi của nó với cốc hút. Trong quá trình đi lên, bạn sẽ tìm thấy nhiều chướng ngại vật để tránh đặt các cốc hút ở đúng vị trí. Và nhanh chóng, bạn đuổi theo một tia laser đáng sợ đã sẵn sàng để chiên mạch và nỗ lực của bạn.