9.8
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nhảy xuống biển từ đỉnh vách đá là nguy hiểm. Bạn phải biết khi nào để khởi động, làm thế nào để đặt chân tay và cách hạ cánh trong nước, luôn luôn thẳng như bạn có thể. Càng có nhiều bạn nhận được nó, càng có nhiều đồng tiền bạn sẽ nhận được và bạn càng dành nhiều thời gian để nhảy, cho đến khi mặt trời lặn hoặc bạn đến cùng một đêm.