Clever Frog

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con ếch thông minh này phải nhảy từ lá này sang lá khác theo thứ tự cụ thể cho đến khi chỉ còn lại một con, cái đó giữ cho nó nổi lên. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải chọn trình tự nhảy rất tốt. Và càng có nhiều tiến bộ trong trò chơi, số lượng lá và trình biên dịch càng lớn.