Cleopatra Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cleo de Nile đã được đặt vào tay của bạn để bạn có thể làm tóc của cô và làm cho một kiểu tóc đẹp. Bạn có thể cắt, nhuộm, uốn và rửa tóc đẹp của bạn cho đến khi tóc bạn muốn.