Cleaning Girl RPG

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này đã tổ chức một bữa tiệc mà đã rời khỏi nhà của cha mẹ cô lộn xộn và dơ bẩn. Họ đang chuẩn bị đến, vì vậy bạn phải nhanh chóng sắp xếp và dọn dẹp mọi thứ.