Clash of Orcs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Theo truyền thống tốt nhất của The Lord of the Rings, trò chơi này sẽ cho phép bạn chỉ huy một trận chiến của tộc Orc chống lại những sinh vật tuyệt vời khác. Nó chỉ đơn giản là bạn chọn máy bay chiến đấu phù hợp cho từng khoảnh khắc, bảo vệ ba tòa tháp của bạn và quản lý để tiêu diệt những kẻ thù của bạn.