City Stunts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn lái một chiếc xe thể thao qua một thành phố lớn hoàn toàn trống rỗng của người đi bộ và những chiếc xe khác. Thay vào đó bạn có một số đường dốc xoắn mà bạn có thể thực hiện những bước nhảy đáng kinh ngạc với sự đảm bảo rằng, khi bạn gặp sự cố, xe của bạn sẽ tiếp tục hoạt động. Tinh khiết adrenaline!