City Dunk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích bóng rổ và những gì bạn thích là để đưa bóng vào lưới trong giỏ, với trò chơi này bạn có một khẩu phần vô hạn của niềm vui bởi vì đó là chính xác những gì gọi cho bạn, bạn giữ bóng trong không khí và làm đi qua Aro mỗi lần một đứng theo cách của bạn, điều này xảy ra khá thường xuyên.