City Connect 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để thành phố này hoạt động hoàn hảo, bạn phải kết nối các đường phố với nhau. Không có bất kỳ treo. Đối với điều này, bạn có thể xoay các mảnh khác nhau tạo nên mỗi bản đồ. Khi bạn nhận được nó, các phần sẽ được chiếu sáng màu vàng. Hoàn thành trò chơi và chuyển sang màn hình thú vị tiếp theo.