City Car Driving Simulator 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một chiếc xe thể thao và một thành phố đêm theo ý của bạn để lái xe tất cả các bạn muốn. Bạn có thể làm như vậy một cách tự do chọn tùy chọn này hay cách khác đối với một hoặc nhiều xe cảnh sát đuổi theo bạn ngừng khi bạn nhấn chân ga. cảm xúc tinh khiết!. pacogames