City 2048

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này, bạn sẽ tìm thấy các tab khác nhau với hình ảnh của các loại tòa nhà khác nhau. Nhiệm vụ của bạn là di chuyển chúng từ trái sang phải, hoặc từ trên xuống dưới, với ý định sáp nhập những người chia sẻ cùng một hình ảnh. Bằng cách này bạn sẽ có được những điểm bạn cần để phát triển thành phố của bạn.