Circles Mobile

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là đơn giản nhưng sẽ nhận được ngày càng phức tạp hơn, phải tìm thấy một loạt các vòng tròn được yêu cầu. Tìm chúng tốt và sử dụng các loại vũ khí bạn đang nhận được.