Circle Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Câu hỏi là để di chuyển về phía trước với quả bóng của bạn. Từng bước Nhưng để đạt được điều này, bạn sẽ phải băng qua tất cả các cấu trúc di động trên đường khi màu sắc của chúng khớp với bóng của bạn. Hãy nhớ rằng điều này sẽ thay đổi giữa chừng, vì vậy hãy cố gắng không va chạm với một màu khác hoặc trò chơi sẽ kết thúc.