Circle Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây là một bi-a đặc biệt. Hình tròn của nó có thể giúp đỡ hoặc cản trở nhiệm vụ của bạn, bao gồm ném quả bóng trắng và đánh một đòn tốt cho phần còn lại của quả bóng màu vàng với hy vọng rằng họ chuyển sang màu đỏ và bùng nổ cho đến khi bạn rời khỏi không. Đương nhiên bạn có một số lượng hạn chế các bức ảnh để đạt được nó.