Cinderella's Walkin Closet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cinderella để thiết kế một trang điểm đẹp, chọn màu sắc của các bức tường, các loại tủ, ghế và tất cả mọi thứ bạn cần để có một số hình ảnh và sau đó tải chúng lên mạng xã hội.