Cinderella Selfie Lover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

A Cinderella rất thích nhận được ảnh tự chụp với bạn bè của mình, vào một ngày đầu tiên và một cuộc họp với các blogger. Các chỉ quan trọng trong tất cả các trường hợp là để có được cái nhìn đúng.