Cinderella Pregnant Check-Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô bé Lọ Lem là háo hức để xem sự ra đời của công chúa nhỏ trong tương lai của họ. Vì lý do này đi đến bác sĩ, mà bạn cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết và đề nghị ăn một chế độ ăn uống siêng năng đối với sức khỏe tốt của đứa trẻ trong tương lai.