Cinderella Hair Salon Disaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô bé Lọ Lem đã có một tai nạn tại các thợ làm tóc và tóc của cô đã được khủng khiếp. Hãy cắt tóc và cắt tóc, mở rộng nhuộm và đặt cô được đẹp một lần nữa.