Cinderella Free Fall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giúp để có được tất cả các trang bạn có thể để bé Lọ Lem, làm cho sự kết hợp kỳ diệu với sự giúp đỡ của các đồng minh bướm của bạn và nhận được đến cấp độ tiếp theo.