Churros Ice Cream

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để làm cho ngon Churro kem sau hướng dẫn từng bước của trò chơi giải trí này. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm kem và Cornet. Khi các thành phần sẵn sàng, bạn sẽ có một thời gian tốt kết hợp hai và thêm thú vui màu nhỏ mà sẽ cung cấp kết quả ngọt ngào liên lạc cá nhân của bạn. Rico!.