Chroma Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải lái bóng này theo hướng lên trên. Trên đường đi nó sẽ giao nhau với các cấu trúc quay khác nhau. Để vượt qua mà không có vấn đề, bạn phải phù hợp với màu sắc của nó với cùng một cấu trúc. Và như vậy nếu bóng sau đó biến thành một sắc thái khác. Màu đỏ với màu đỏ, màu xanh lá cây với màu xanh lá cây, màu xanh dương với màu xanh dương. Vv