Christmas Swap

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên tàu này được phổ biến bởi quý mến biểu tượng Navideños như người tuyết, ông già Noel phải đối mặt, các ngôi sao và vv, bạn phải tạo thành nhóm ba để đạt được hiệu quả đẹp của một bông tuyết nổ và biến mất sau đó. Tất cả với áp lực của một đếm ngược. Giáng sinh vui vẻ!.