Christmas Pong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Du lịch trở lại trong thời gian và, trong một thời gian, khôi phục niềm vui chơi lịch sử trò chơi điện tử đầu tiên, Pong. Đơn giản, hiệu quả, gây nghiện và tuyệt vời. Tất cả hiển thị một "retro" thẩm mỹ và với các yếu tố Giáng sinh như đóng băng. Trong thực tế, đối với dịp bóng cùng đã trở thành ông già Noel.