Chop & Mine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tài nguyên, gỗ, pha lê và xương khủng long cổ đại. Hãy để những người tiều phu chặt rừng, hoặc đào dưới lòng đất và khai thác tài nguyên quý giá. Nhưng đừng chạm vào thuốc nổ và bom hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.