Choose Gravity

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ phải kiểm soát bóng nảy giữa các bức tường để nó không va chạm với nhiều vật thể đỏ rơi từ bầu trời. Thực tế nhất là quyết định thời điểm thay đổi hiệu ứng của lực hấp dẫn. Cố gắng tích lũy kim cương sẽ xuất hiện theo thời gian.