Chip Family

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gia đình sóc này cần lấp đầy cửa hàng quả óc chó. Mùa đông đang đến và bạn phải chuẩn bị. Nhưng để có được chúng, họ sẽ phải hợp lực và phá hủy các cấu trúc bằng gỗ giữ chúng. Đặt mỗi con sóc vào một điểm yếu và đảm bảo rằng khi chúng được tháo dỡ, tất cả các hạt sẽ đi thẳng vào giỏ của bạn.