Chinese Zodiac Spell Factory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Yuki là một chuyên gia trong tử vi Trung Quốc, hãy kết hợp ba đối tượng khác nhau với cô ấy và bạn sẽ đạt được một phép thuật để mở khóa mười hai công chúa tương ứng với từng con vật trong tử vi.