Chewing Gum Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi vui nhộn này, bạn sẽ phải làm cho bóng bay kẹo cao su mà không dừng lại, nhưng với một mục đích: để đạt được đường kính mà trước đó sẽ được đánh dấu bằng một vòng tròn màu xanh lá cây. Bạn càng làm đúng, thì sự tích lũy điểm và khả năng bị sâu càng lớn .... nhưng ai quan tâm?!