Chess Grandmaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn yêu thích các trò chơi cổ điển và cờ vua hơn bất kỳ trò chơi nào khác, thì ở đây bạn có một phiên bản ảo không lấy đi cờ vua suốt đời. Đó là về việc đối mặt với một người bạn hoặc cỗ máy và đánh bại họ bằng cách ép chất xám và suy nghĩ rất kỹ về chuyển động của chip của bạn.