Chess Challenges for Clever Minds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có muốn để có được nhà vua sụp đổ ác từ tháp?. Cách duy nhất để làm là để đánh bại một trò chơi cờ vua. Nó là đủ mà bạn đạt được checkmate với một hoặc hai phong trào duy nhất. Vì vậy, bạn có thể thổi lên những viên gạch vẫn đứng tháp đã đề cập, cho đến khi có ai sánh kịp và Vua chìm với nó.