Cheesy Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy trốn khỏi con mèo muốn ăn nó, con chuột này chạy qua sa mạc, tránh cây xương rồng và bẫy nhảy, và tình cờ, lấy tất cả các pho mát nó có thể. Bạn càng thăng tiến, bạn càng chạy nhanh và càng phức tạp thì càng tránh được những chướng ngại vật và tiếp tục tích lũy pho mát ngọt.