Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thú vị này với tính thẩm mỹ retro, bạn phải ném bóng vào lỗ và lấy nó vào. Vấn đề là họ sẽ không làm cho nó dễ dàng cho bạn. Bạn sẽ phải vượt qua những thử thách phức tạp và xoắn bằng cách sử dụng kỹ năng, nhưng cũng khéo léo.