Charge Now

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cắm tất cả các thiết bị điện vào ổ cắm thích hợp để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Mỗi lần thử thách sẽ phức tạp hơn và bạn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận về từng động tác để đạt được mục tiêu của mình.