Chainz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xoay chuỗi Slavonians tham gia ba hoặc nhiều hơn cùng màu, có được các chữ cái tạo nên tên của trò chơi để có được Jackpot. cũng có thể bạn có thưởng và powerups để giúp bạn trên mục tiêu của bạn.