Caveman Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để săn voi ma mút, các hang động sẽ phải vội vàng ra vào không khí và trả lại bất cứ nơi nào họ có thể, và không phải là một bề mặt rất cứng, để kéo dài chuyến bay của bạn và bắt mồi.