Cave Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bởi vì người tiền sử cũng chán, họ đã kết thúc phát minh ra sân. Một sân golf thời tiền sử nhưng không phải không giống như hiện tại, ngoại trừ để tránh dòng chảy dung nham. Điểm, tính toán quyền lực và chỉ đạo, ra mắt và xem nếu có khủng long đi lên đó, và giúp bạn.