Cave FRVR

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một spaceship nhỏ mà phải đi vào trong một hang động ngầm đen tối và bao quát. Trong cuộc hành trình, bạn phải thu thập những bài viết mà mở rộng điểm số của bạn hoặc cung cấp những lợi ích lớn hơn cho chiếc xe của bạn, tại cùng một thời gian tránh va vào tường hoặc đá rơi xuống bất ngờ va chạm với bạn.