Catwoman Pregnant

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Catwoman là có thai. Hôm nay đã đi đến gặp bác sĩ tốt, nơi tất cả các bằng chứng có liên quan được gửi và chụp ảnh của đứa trẻ trong tương lai. Ở nhà, Catwoman cho thấy nó với chồng, Batman, hạnh phúc cho một nụ hôn nồng thắm. Một câu chuyện tuyệt đẹp với một kết thúc có hậu.