Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Catwoman là có thai. Hôm nay đã đi đến gặp bác sĩ tốt, nơi tất cả các bằng chứng có liên quan được gửi và chụp ảnh của đứa trẻ trong tương lai. Ở nhà, Catwoman cho thấy nó với chồng, Batman, hạnh phúc cho một nụ hôn nồng thắm. Một câu chuyện tuyệt đẹp với một kết thúc có hậu.