Catapultz.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người chơi này, bạn điều khiển máy phóng. Trong thời gian ngắn, bạn phải ném đạn của mình vào phần còn lại của máy phóng và làm cho phần lớn chúng biến mất trước khi chúng phá hủy bạn. Kết thúc trò chơi, người chơi nào đạt được nhiều lượt truy cập nhất sẽ giành chiến thắng. Bạn sẽ được chứ?