Cat Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con mèo đi lạc này chạy trốn khỏi một con chó xấu xa muốn cắn nó và nó đi dạo trên đường trong khi nuốt chửng cá mòi, tránh chuột cống và giống như một con mèo tốt, nhảy qua những chướng ngại vật khác nhau. Bạn càng tiến lên, bạn càng thu được nhiều "vật phẩm" có lợi và tốc độ càng lớn.